Quick Contact

Aneta Michalak

Nauczyciel języka polskiego / GSCE & A-Levels

Experience & Activities

Do Wielkiej Brytanii przyjechałam 1 marca 2010 r.
Ukończyłam studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe studiując na uczelniach w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Uzyskałam tytuł magistra pedagogiki oraz wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, magistra zarządzania (Master of Business Administration MBA), Master Of Science in Professional Communication (MSPC).
W ramach studiów podyplomowych ukończyłam: zarządzanie placówką oświatową, terapię i diagnozę pedagogiczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadam także licencjat z pedagogiki oraz tytuł mgr inż Ochrony Środowiska.
Od 2014 r. pracuje w szkolnictwie brytyjskim, jestem specjalistą w nauczaniu specjalnym głównie w SEND i Further Educationa. Jestem nauczycielką specjalistyczną nauczającą dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dziećmi ze spektrum autyzmu
Z polską sobotnią szkołą związana jestem od 2016 roku, a z EduArts Polonijną Szkołą Online współpracuję od 2020 roku. Jestem nauczycielką klas egzaminacyjnych na poziomie klasy GCSE (mała matura) oraz klas maturalnych A-Level.
Zawód, który wykonuje jest moja pasją. Lubię dzieci i młodzież, dlatego pragnę dzielić z nimi każdą sobotę. Staram się pracować tak, aby w uczniach rozwijać zamiłowanie do języka ojczystego oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.
Każdy mały sukces staje się moim własnym sukcesem i to jest właśnie „magia nauczania”. Za swój duży sukces uważam zdalne prowadzenie zajęć lekcyjnych w czasie pandemii Covid-19 i przygotowanie uczniów do egzaminów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i webinariach dotyczących rozwoju i edukacji dzieci polonijnych. Pasjonują mnie nowoczesne metody nauczania oraz komunikacji z dziećmi i młodzieżą.

W wolnym czasie lubię podróżować, spacerować ze swoimi zwierzakami oraz czytacć, a także robić na szydełku.