Akademia EduArts

Coaching- program indywidualny (kod kursu C1)

£450.00

Kategoria:

Opis

Coaching skierowany jest do osób chcących rozwijać swoje kompetencje we wskazanym obszarze.
Jest to podejście, które zakłada, że na nasze zachowania i postawy, oprócz wiedzy i umiejętności,
mają wpływ także nasze przekonania i wartości, którymi posługujemy się często w sposób
nieświadomy. Zakłada, że klient posiada zasoby potrzebne do rozwiązywania problemów i działania
w sposób skuteczny. Opiera się na modelu, w którym klient coachingu sam dochodzi do obranego
wcześniej celu, sam znajduje potrzebne odpowiedzi. Coach pomaga mu w tym poprzez określone
zadania do wykonania, propozycje narzędzi i specjalnie przygotowane pytania naprowadzające.

Czego się nauczysz?
• Skutecznej komunikacji.
• Poznasz, że każdy może odbierać inaczej rzeczywistość
• Nauczysz się rozpoznawać osobiste style osobowościowe.
• Rozszyfrujesz nieświadome wzorce – Metaprogramy decyzyjne.
• Nauczysz się rozpoznawać przekonania ograniczające/wspierające w drodze do celów.
• Jak poznać wartości osobiste innych.
• Poznasz w jaki sposób słowa leczą, słowa kaleczą – neurofizjologiczne skutki stosowania
lingwistyki.
• Jak odróżniać semantykę od lingwistyki czyli: co mówisz, jak mówisz do kogo mówisz i jakie
mogą być tego skutki.
• Zwymiarowania celów długoterminowych, określenia efektów i spodziewanych korzyści.
• Poznasz zasady pozytywnego feed backu na przyszłość.

Informacje organizacyjne

• Ilość godz. – 1 x 9
• Czas trwania – 9 tygodni
• Liczba uczestników – 1
• Cena/ sesja – 50 GBP
• Cena/ pakiet – 450 GBP

RAMOWY PROGRAM COACHINGU I MENTORINGU ZGODNIE Z METODOLOGIĄ EQA EMCC*
Program Kursu prezentuje metodologię pracy coachingowej zgodnie ze standardami EQA. Program ten
jest standardem który stosujemy, jednak nie determinuje on przebiegu coachingu, w przypadku gdy
jest potrzeba zastosowania innej metody pracy, coach/mentor elastycznie się dostosowuje, stawiając
za priorytet cele klienta coachingu/mentoringu i organizacji. Podobnie dzieje się w przypadku
mniejszej ilości zakontraktowanych sesji. Coaching/mentoring i jego ramowe założenia realizowane
są zgodnie EQA EMCC

*European Mentoring & Coaching Council (Europejskie Stowarzyszenie Mentorów i Coachów) – organizacja obejmująca
wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu i mentoringu; została powołana do
promowania dobrych praktyk w zarządzaniu i coachingu w całej Europie; EMCC przyjmuje standardy pracy najwyższej
jakości (EQA European Quality Award); jest stowarzyszeniem niezależnym, bezstronnym oraz non-profit,

 

Sesja pierwsza – Ustalenia Kontraktu coachingowego.
Ustalenie, w części drugiej spotkania, celów indywidulanych z coachee [w cztery oczy]
Określenie zasad, metody pracy oraz innych szczegółowych elementów kontraktu coachingowego
Inne ustalenia.

Sesja druga – Cele i Efekty
Zwymiarowanie celów długoterminowych, określenie efektów i spodziewanych korzyści
Cele organizacji oraz cele osobiste – budowanie mostów i obszarów spójnych
Zadanie domowe – Budowanie celów i planowanie

Sesja trzecia – Mechanizmy komunikowania się i komunikacji interpersonalnej i ich wpływ na wynik
Omówienie zadania domowego – wnioski i odkrycia
Ćwiczenia komunikacji interpersonalnej – jak postrzegam rzeczywistość i co z tego wynika dla celów
Ćwiczenia komunikacji interpersonalnej – jak odbieram komunikuję i co z tego wynika dla procesów
zarządczych oraz innych procesów decyzyjnych
Zadanie domowe – Skuteczna komunikacja jako filtr poznawczy

Sesja czwarta – Autodiagnoza własnych stylów percepcji, zarządzania i podejmowania decyzji
Omówienie zadań domowych – wnioski i odkrycia osobiste
Osobiste style osobowościowe, autoanaliza – ćwiczenie + wnioski
Metaprogramy decyzyjne, autoanaliza – ćwiczenie + wnioski

Zadanie domowe – diagnozowanie najbliższych.

Sesja piąta – Praca z przekonaniami jako centralnym elementem decyzyjnym w osobowości.
Omówienie zadań domowych – wnioski, odkrycia osobiste
Model Góra Lodowa – poziomy funkcjonowania decyzyjne człowieka
Przekonania ograniczające w drodze do celów – ćwiczenie + wnioski
Przekonania wspierające w drodze do celów – ćwiczenie + wnioski
Zadanie domowe – przekonania dotyczące konkretnych celów

Sesja szósta – Praca z wartościami
Omówienie zadań domowych – wnioski, odkrycia osobiste
Wartości osobiste i inych – wzajemne połączenia – ćwiczenie + wnioski
Osobista misja i wizja
Zadanie domowe – wartości jawne i ukryte

Sesja siódma – Lingwistyka wypowiedzi i jej pożytki oraz pułapki
Omówienie zadań domowych – wnioski, odkrycia osobiste
Słowa leczą, słowa kaleczą – neurofizjologiczne skutki stosowania lingwistyki – ćwiczenia + wnioski
Jak odróżniać semantykę od lingwistyki czyli: co mówisz, jak mówisz do kogo mówisz i jakie mogą być
tego skutki – ćwiczenie + wnioski
Zadanie domowe – świadome stosowanie lingwistyki w relacjach

Sesja ósma – Feed Back
Omówienie zadań domowych – wnioski, odkrycia osobiste
Zasady feed backu na przyszłość – ćwiczenie + wnioski
Wzajemny feed – back coach/coachee
Ostatnie zadanie domowe – wielkie zadanie inicjacyjne do zmiany

Sesja dziewiąta
Spotkanie podsumowujące coaching oraz przedstawienie raportu
Osiągnięcia i zrealizowane lub podjęte cele
Wnioski ogólne, wnioski szczegółowe

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Coaching- program indywidualny (kod kursu C1)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.