Akademia EduArts

My w Eduarts Ltd rozumiemy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i zależy Ci na tym, jak dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka są wykorzystywane i udostępniane w Internecie. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza naszą stronę internetową i będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany tutaj oraz w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i Twoimi prawami wynikającymi z przepisów prawa.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że akceptacja naszej Polityki prywatności ma miejsce przy pierwszym korzystaniu z naszej strony internetowej. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

 

Definicje i interpretacje

 

W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 

„Cookie” oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim komputerze lub urządzeniu przez naszą Stronę, kiedy odwiedzasz określone części naszej Strony i / lub kiedy korzystasz z pewnych funkcji naszej Strony.

 

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej, umożliwiające jej zidentyfikowanie. W tym przypadku chodzi o dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszej Strony. Definicja ta, w stosownych przypadkach, obejmuje definicje podane w brytyjskim Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („UK GDPR”); i ustawa o ochronie danych The Data Protection Act 2018.

 

„Administrator Twoich danych – My / Nam / Nasze” oznacza Eduarts Ltd, 8 Royal Parade, London W5 1ET, UK posiadającą „Licencję Ochrony Danych – Data Protection Licence” NR: …………………….

 

 1. Co obejmuje ta polityka?

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania z naszej strony internetowej i z naszych usług edukacyjnych. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że takie linki podajemy dla Twojej wygody i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie popieramy ani nie zatwierdzamy żadnych produktów, usług ani opinii na innych stronach internetowych. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

 

 1. Twoje prawa

 

2.1 Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa wynikające z prawa ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii (UK GDPR):

 

2.1.1 Prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas danych osobowych;

2.1.2 Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;

2.1.3 Prawo do sprostowania, jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat są niedokładne lub niekompletne;

2.1.4 Prawo do bycia zapomnianym – tj. Prawo do zażądania od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy;

2.1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

2.1.6 Prawo do przenoszenia danych (uzyskanie kopii swoich danych osobowych w celu ponownego przekazania ich do innej organizacji);

2.1.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów; i

2.1.8 Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

 

2.2 Niniejsza Polityka i nasze wewnętrzne procedury obowiązujące pracowników i współpracowników szkoły – mają zawsze na celu ochronę Twoich danych osobowych.

 

2.3 Jeśli masz jakieś zastrzeżenia lub pytania dotyczące przetwarzania przez naszą Szkołę Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji 10. Jeśli nie zgadzasz się z tym jak chronimy Twoje dane osobowe, masz również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu nadzorczego, Information Commissioner’s Office –  https://ico.org.uk/global/contact-us/.

 

 1. Jakie dane zbieramy?

 

W zależności od tego, jak korzystasz z naszej Witryny, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych i nieosobowych:

 

3.1 imię i nazwisko;

3.2 adres;

3.3 dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

3.4 adres dostawy, jeśli złożysz u nas zamówienie;

3.5 dane szkoły głównej dziecka, dane lekarza rodzinnego i informacje o alergiach uczniów;

3.5 informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;

3.6 Twój wizerunek (fotografia lub nagranie video):

3.7. numer NIN.

 

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

 

4.1 Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób, nie dłużej niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały po raz pierwszy zebrane – maksymalnie pięć lat od dnia wykonania umowy.

 

Dane osobowe – wizerunek Twój lub Twojego dziecka, takie jak fotografia i nagranie video – będą przechowywane do czasu istnienia strony internetowej administratora i / lub kont w mediach społecznościowych; lub do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta ze swojego „prawa do bycia zapomnianym”.

Zawsze będziemy przestrzegać naszych zobowiązań i chronić Twoje prawa wynikające z przepisów prawa (UK GDPR).

 

4.2 Wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych zawsze będzie miało podstawę prawną, albo dlatego, że posiadamy Twoją zgodę (art. 6 (1a) UK GDPR), lub leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, z wyjątkiem przypadku, gdy nadrzędnymi są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności, gdy osobą, której dane dotyczą, jest dziecko – art. 6 (1f) UK GDPR).

 

W szczególności możemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

 • prezentacje konferencyjne
 • prezentacje informacyjne
 • materiały marketingowe
 • filmy szkoleniowe/kursy
 • zapewnianie i zarządzanie dostępem do naszej strony internetowej
 • dostarczanie Ci naszych towarów i usług (pamiętaj, że potrzebujemy Twoich danych osobowych w celu zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług edukacyjnych);
 • odpowiadanie na e-maile od Ciebie.
 • za Twoją zgodą i / lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail z informacjami, nowościami i ofertami dotyczącymi naszych usług.

Nie będziemy jednak wysyłać Ci żadnych niezamówionych materiałów marketingowych ani spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby w pełni chronić Twoje prawa i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z brytyjskiego prawa (UK GDPR i the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations).

 

4.4 Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz zażądać, abyśmy je usunęli.

 

 

 1. Jak przechowujemy Twoje dane?

 

5.1 Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetwarzania ich w sposób opisany powyżej w sekcji 4,tj. maksymalnie 5 lat i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na to.

 

5.2 Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne i aby chronić Twoje dane, podjęliśmy odpowiednie środki, aby zabezpieczyć dane gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny.

 

 1. Udostępnianie Twoich danych?

 

6.1 Możemy czasami zawierać umowy z innymi stronami trzecimi w celu dostarczenia Państwu towarów i usług w naszym imieniu. Może to obejmować dostawcę usług IT, podmioty przetwarzające płatności, narzędzia wyszukiwania i innych podwykonawców. W niektórych przypadkach te strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich danych. W przypadku, gdy którekolwiek z Twoich danych są potrzebne do takiego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i obowiązkami strony trzeciej zgodnie z prawem.

 

6.2 Możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z naszej Witryny, w tym dane dotyczące ruchu na stronie, wzorców użytkowania, sprzedaży i inne informacje. Wszystkie takie dane będą zanonimizowane i nie będą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Możemy od czasu do czasu udostępniać takie dane stronom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, podmioty stowarzyszone, partnerzy i reklamodawcy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w granicach prawa.

 

6.3 Czasami możemy korzystać z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, które znajdują się poza Wielką Brytanią, ale w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Jeśli przekazujemy jakiekolwiek dane osobowe poza Wielką Brytanię, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są tak bezpiecznie jak w Wielkiej Brytanii i zgodnie z prawem UK GDPR.

 

6.4 W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, na przykład, gdy bierzemy udział w postępowaniu sądowym, z uwagi na inne wymogi prawne wynikające z nakazu sądowego lub zobowiązania wobec organu rządowego.

 

 1. Jak możesz kontrolować swoje dane?

 

Oprócz Twoich praw wynikających z brytyjskiego prawa (UK GDPR), gdy przesyłasz nam dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem naszej Witryny, możesz ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności staramy się zapewnić Ci ścisłą kontrolę nad wykorzystaniem przez nas Twojego i Twojego dziecka wizerunku.

 

 1. Twoje prawo do ograniczenia podawanych informacji.

 

8.1 Możesz ograniczyć korzystanie przez nas z plików cookie. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookies stron trzecich. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w przeglądarce internetowej lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego komputera lub urządzenia, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwią Ci szybszy i skuteczniejszy dostęp do naszej Witryny.

 

 1. Jak uzyskać dostęp do swoich danych?

 

Masz prawo zażądać kopii wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych (jeśli takie dane są przechowywane). Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji, korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji 10.

 

 1. Kontakt z nami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Witryny, dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jeśli chcesz zrealizować któreś ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: eduartsonlineinfo@gmail.com.

 

Upewnij się, że Twoje zapytanie jest jasne, zwłaszcza jeśli jest to prośba o informacje o danych, które posiadamy o Tobie.

 

 1. Zmiany w naszej Polityce prywatności

 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności (na przykład w przypadku zmiany prawa). Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w naszej Witrynie i zostanie uznane, że zaakceptowałeś warunki Polityki prywatności przy pierwszym korzystaniu z naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.